Trhy sa zotavujú, podnikateľský optimizmus sa vracia a investície spolu s likviditou sa vracajú do finančného systému.

Udalosti minulého roka však trhy natrvalo zmenili.

Zmeny v správaní zákazníkov, v spôsobe podnikania s rastúcim dôrazom na nové environmentálne a sociálne podnikové riadenie (ESG) zmenili spôsob, akým investori oceňujú a hodnotia organizácie.

Investori pri oceňovaní podnikov čoraz častejšie sledujú oveľa viac ako len ziskovosť. Rozmanitosť, kultúra inklúzie a príspevok k otázkam environmentálnej a sociálnej politiky v širšom svete budú rovnako dôležité ako obchodný úspech pri získavaní financií, zákazníkov a talentov na podporu rastu.

Investori v drvivej väčšine prípadov hodnotia podniky z hľadiska kritérií ESG viac ako kedykoľvek predtým.

V súčasnosti sme svedkami začiatku rozmachu vykazovania údajov ESG, pričom sa čoraz častejšie požadujú a zohľadňujú ukazovatele udržateľnosti, diverzifikácie a inklúzie (D&I) pri verejnom obstarávaní alebo uzatváraní zmlúv.

Ako malý príklad možno uviesť, že spoločnosť Coca-Cola je známa tým, že ponúka až o 30 % nižšie ceny dodávateľom, ktorý nespĺňajú ciele v oblasti diverzity.

Organizácie, ktoré prežili a dokonca prosperovali počas pandémie, sú tie, ktoré sa rýchlo prispôsobili, keď sa svet zmenil.

Investori preto teraz hľadajú firmy, ktoré sú udržateľné, inkluzívne a ľahko sa prispôsobia okamžitým aj dlhodobým zmenám na trhu.

Pre organizácie ponúkajúce finančné služby v EÚ začalo v marci 2021 platiť Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SDFR). Toto nariadenie zahŕňa účastníkov finančného trhu a finančných poradcov pôsobiacich v EÚ a stanovuje konkrétne pravidlá, ako a aké informácie týkajúce sa udržateľnosti sa musia zverejňovať.

ESG zostane prioritou pre investorov aj v nasledujúcich rokoch. Napriek tomu je v súčasnosti na nízkych priečkach v agende väčšiny správnych rád.

Náš prieskum medzi firmami súkromného kapitálu ukázal, že väčšina z nich nemá vedúceho oddelenia ESG a tretina z nich nemá formálnu politiku ESG, nehovoriac o rozsiahlom vykazovaní, ktoré zamestnanci a regulačné orgány čoraz viac požadujú.

Nedávne štúdie ukázali, že ak máte vo firme vyšší počet vedúcich pozícií obsadených ženami, dosahujete lepšie fiškálne výsledky.

Rôznorodý tím totiž prináša rôznorodosť skúseností a názorov, čo výrazne zlepšuje hodnotenie rizík. Bez inklúzie však rôznorodé názory nebudú vypočuté a tento prínos nezískate.

V dôsledku toho sa investori čoraz častejšie odvracajú od firiem, ktoré môžu mať napríklad 50 % fluktuáciu zamestnancov alebo čisto mužské predstavenstvo.

Kde začať? Začať. Naplánujte si každý týždeň nejaký čas na premýšľanie o rozmanitosti, inklúzii a ESG. Nie je to prípad jedného školenia a hotovo. Na to, aby ste začali robiť pokroky, potrebujete konzistentný, pravidelný a vyhradený čas.

Porozprávajte sa so svojím tímom a skutočne si vypočujte, čo môžete urobiť pre zlepšenie inklúzie – nech sa cítia vypočutí. Budete prekvapení, čo všetko sa od nich môžete naučiť a ako vám môžu pomôcť.

Keď bude vaša organizácia inkluzívna, prirodzene prilákate rôznorodý tím pričom počúvanie zamestnancov a zákazníkov vám odhalí problémy ESG, ktoré môžete skutočne ovplyvniť.

Andrew Dickson

Business Risk Services, Robotic Process Automation, andrew.dickson@sk.gt.com