Podujatia

Stretnite našich expertov na našich online a offline podujatiach.

Home Podujatia

Webinár: Robotic Process Automation

1. Jún 2021
SK

Robotic Process Automation (RPA) je moderná a jednoduchá technológia, ktorá umožňuje podnikom všetkých veľkostí a odvetví zvýšiť produktivitu a efektívnosť procesov, znížiť riziko chýb v procesoch a vytvoriť kapacitu pre zamestnancov, aby sa mohli sústrediť na úlohy s vyššou pridanou hodnotou a kreatívne úlohy.

Viac o RPA sa dozviete na našom webinári, ktorý pre Vás aktuálne pripravujeme.

ENG

Robotic Process Automation (RPA) is a modern and simple technology that enables companies of all sizes and industries to increase process productivity and efficiency, reduce the risk of process errors, and create capacity for employees to focus on more productive and creative tasks.

You can find out more about RPA at our webinar, which we are currently preparing for you.

Experts

Andrew Dickson, Vedúci RPA oddelenia
Michal Drobný, COO spoločnosti Continuity IT

Place

Online event

Learn more

X