Podujatia

Stretnite našich expertov na našich online a offline podujatiach.

Home Podujatia

Webinár: ESG - tvorba udržateľnej hodnoty

23. Február 2022
SK

Téma ESG nie je len o povinnostiach vykazovania, ktorá sa bude od roku 2023 týkať stredne veľkých spoločností. Už dnes sú spoločnosti posudzované verejnosťou, zákazníkmi, dodávateľmi, ale najmä bankami z hľadiska udržateľnosti ich podnikania a vplyvu na životné prostredie a spoločnosť ako takú. Počas našeho webinára vám vysvetlíme koncept udržateľnosti a zistíte akým spôsobom zakomponovať princípy ESG vo vašej spoločnosti.

 

Experti

Peter Vaško, Advisory Manager
Andrew Dickson, Vedúci RPA oddelenia
Lukáš Majer, Director -Qualitative Risk Advisory

Miesto

Online event

Registrácia 

Program

Webinár: Robotic Process Automation

1. Jún 2021
SK

Robotic Process Automation (RPA) je moderná a jednoduchá technológia, ktorá umožňuje podnikom všetkých veľkostí a odvetví zvýšiť produktivitu a efektívnosť procesov, znížiť riziko chýb v procesoch a vytvoriť kapacitu pre zamestnancov, aby sa mohli sústrediť na úlohy s vyššou pridanou hodnotou a kreatívne úlohy.

Viac o RPA sa dozviete na našom webinári, ktorý pre Vás aktuálne pripravujeme.

ENG

Robotic Process Automation (RPA) is a modern and simple technology that enables companies of all sizes and industries to increase process productivity and efficiency, reduce the risk of process errors, and create capacity for employees to focus on more productive and creative tasks.

You can find out more about RPA at our webinar, which we are currently preparing for you.

Experts

Andrew Dickson, Vedúci RPA oddelenia
Michal Drobný, COO spoločnosti Continuity IT

Place

Online event

Learn more

X