Ekonomický, procesný a personálny audit

Pre našich klientov z odvetvia zdravotnej starostlivosti (ale aj iných odvetví, napr médiá, vodohospodárstvo, správa komunikácií) sme realizovali projekty, ktorých predmetom bolo identifikovať nedostatky v organizačno-procesnej, finančno-ekonomickej alebo prevádzkovej oblasti. Cieľom bolo, na základe identifikovaných nedostatkov, pripraviť návrhy riešení, ktoré klientom pomôžu zlepšiť hospodárnosť, zefektívniť interné procesy, zvýšiť výkonnosť zamestnancov a zoptimalizovať organizačnú štruktúru.

Klient:

Nemocnice, zdravotnícke zariadenia

Navštívte nás: