Finančné modelovanie

Pre developerskú spoločnosť sme vypracovali funkčný finančný model, zahŕňajúci celý životný cyklus projektu počnúc plánovaním a prípravou, cez jeho implementáciu (realizáciu) až po prevádzku. Okrem toho sme pre klienta zabezpečili aj komunikáciu s financujúcimi bankami a posúdenie účtovných a daňových aspektov projektu.

Klient:

Developerská spoločnosť

Navštívte nás: