Financovanie z fondov EÚ

Pre našich klientov sme úspešne zrealizovali financovanie infraštruktúrnych projektov cez nástroj CEF predstavujúci komunitárny program Európskej Únie umožňujúci financovať prípravu a realizáciu projektov spoločného záujmu (Projects of Common Interest - PCI) v rámci politiky transeurópskych sietí v sektoroch dopravy, energetiky a telekomunikácií. Náš tím pomáhal klientom od počiatočnej fázy - spracovania žiadostí na zaradenie projektov na zoznam PCI, cez spracovanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z nástroja CEF až po záverečnú implementáciu projektov. Súčasťou jednotlivých fáz bolo aj spracovanie CBA (fáza prípravy žiadostí), komunikácia s riadiacim orgánom v Bruseli (fáza prípravy žiadostí a fáza implementácie) a príprava pravidelných reportov (fáza implementácie).

Klient:

Rôzni klienti pôsobiaci v sieťových odvetviach

Navštívte nás: