Asset management

Významným slovenským spoločnostiam pôsobiacim v sieťových odvetviach poskytujeme poradenské služby v oblasti asset management. Naše služby sú založené na princípoch platných medzinárodných štandardov asset managementu (PAS 55:2008, ISO 55000). Klientom pomáhame na základe analýzy súčasného stavu identifikovať nedostatky a vďaka navrhnutým odporúčaniam následne efektívnejšie spravovať dlhodobý majetok počas celej jeho životnosti od prevádzky a údržby, cez plánovanie obnovy a rozvoja, až po jeho vyradenie.

Klient:

Rôzni klienti vo sieťových odvetviach

Navštívte nás: