Cyber-Security Health Check

Kontrola súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

Home Služby Cyber-Security Health Check

Naša kontrola stavu kybernetickej bezpečnosti Vám pomôže identifikovať a vyhodnotiť Vaše riziká a na základe toho vyvinúť kontroly na ochranu vašej spoločnosti alebo organizácie zmysluplným spôsobom.

Cyber-Security Health Check je náš štandardizovaný prístup na približné hodnotenie bezpečnostných opatrení. Kontrola stavu vám pomôže posúdiť stav vašej informačnej bezpečnosti a identifikovať počiatočné opatrenia na zlepšenie.

Andrej Číž

Advisory Manager, andrej.ciz@sk.gt.com

X