Dočasná ochrana pred veriteľmi

Home Služby Dočasná ochrana pred veriteľmi

Spolu s TaylorWessing a JUDr. Branislav Pospíšilom sme vytvorili jeden spolupracujúci tím, ktorí Vám vie poskytnúť komplexné poradenstvo vo veciach novo koncipovanej dočasnej ochrany.

Veríme, že náš tím je pre Vás zaujímavý najmä v tejto turbulentnej situácii, kedy rôzne podniky bez svojho zapríčinenia cítia negatívne ekonomické dopady COVID-19 opatrení na svojom podnikaní. Tento tlak sa násobí aj s ohľadom na blížiaci sa koniec súčasnej dočasnej ochrany podnikateľov, ktorý bol predĺžený Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 253/2020 Z. z. do 31. decembra 2020, čím sa klienti môžu dostať do neistoty a ocitnúť sa tak v situácii, že budú potrebovať nájsť rôzne spôsoby ako pomôcť svojmu podnikaniu.

Náš tím sa skladá z renovovaných osobností na slovenskom a medzinárodnom trhu poskytujúci komplexné právne, daňové a audítorské, transakčné a účtovné poradenstvo.

Filip Tichý

Managing Director, filip.tichy@sk.gt.com

X