ESG Poradenstvo

Home Služby ESG Poradenstvo

Firmy sa v súčasnosti chcú stať udržateľnejšími, čo odráža ich podnikateľský charakter zameraný na budúcnosť. Vplyvy na životné prostredie a na spoločnosť musia byť dnes integrálnou súčasťou tvorby stratégie, risk manažmentu a celkového prístupu k riadeniu.

Zverejňovanie správ o udržateľsnoti nemôže byť len súčasťou marketingu a PR spoločnosti. Financujúce inštitúcie (banky, investori) budú mať čoraz viac požiadaviek na environmentálne a sociálne aspekty podnikania a udržateľnosť bude cestou k lacnejšiemu financovaniu.

Pomôžeme Vám pri stanovení stratégie udržateľnosti, nastavíme procesy vo Vašej spoločnosti tak, aby bolo možné sledovať, vyhodnocovať a reportovať kľúčové indikátory udržateľnosti. Aby ste mali lepší rating, aby ste mali lacnejšie zdroje, aby ste mali lepšiu pozíciu na trhu.

Peter Vaško

Advisory Manager, peter.vasko@sk.gt.com

X