Financovanie projektov

Home Služby Financovanie projektov

Pripravíme pre Vás žiadosť o zaradenie vašeho investičného projektu zoznamu PCI (project of common interest) a pomôžeme vám s prerokovaním vašej žiadosti v Európskej komisii. Pripravíme pre Vás žiadosť o financovanie vašeho projektu podľa aktuálnej výzvy niektorého z programov finančnej podpory Európskej únie.

Po úspešnom vyhodnotení žiadosti Vám pomôžeme s prípravou grantovej dohody a následne s priebežnou komunikáciou s riadiacim orgánom pri implementácii projektu.

Peter Vaško

Manager, peter.vasko@sk.gt.com

X