Individuálny assesment

Home Služby Individuálny assesment

Dokážete rozlíšiť medzi sebadôverou a kompetenciami? Majú vaši lídri správne
kombináciu intelektuálneho, sociálneho a psychologického kapitálu?

S tímom Human Capital Services ohodnotíme zručnosti a potenciál Vašich vedúcich pracovníkov.

Andrea Vančíková

Human Capital Services Director, andrea.vancikova@sk.gt.com

X