Interný Audit

Home Služby Interný Audit

Poskytujeme objektívne a profesionálne poradenstvo spoločnostiam všetkých veľkostí a zo všetkých sektorov ohľadne ich prístupu a postupov v oblasti riadenia rizík.

Ponúkame Vám istotu pre Vaše obchodné procesy, dodávateľov, veľké projekty a dôležité transformačné programy.

Pracujeme v profesionálnom rámci, vrátane COSO a Inštitútu interného auditu. Prepojením rizík, stratégií a cieľov môžeme zlepšiť organizačné procesy a výkonnosť Vašej spoločnosti.

Náš skúsený tím interných audítorov, odborníkov na kontrolu, audítorov IT, odborníkov na dodržiavanie predpisov, odborníkov v oblasti kybernetickej a forenznej bezpečnosti Vám rád pomôže pri identifikácii a minimalizácii rizík.

Andrew Dickson

Director, andrew.dickson@sk.gt.com

X