Organizácia a procesy

Home Služby Organizácia a procesy

Posúdenie Vašej organizačnej štruktúry z pohľadov plnenia definovaných funkcií, úrovní riadenia, rozpätia riadenia a kapacity ľudských zdrojov. Spravíme analýzu Vašej organizačnej štruktúry a identifikujeme základné procesné oblasti. Zozbierame a vyhodnoteníme dáta o jednotlivých procesoch a vyťažení Vašich pracovníkov

Navrheme opatrenia na optimalizáciu organizačnej štruktúry a procesov Vašej spoločnosti.

Andrej Číž

Manager, andrej.ciz@sk.gt.com

X