Prieskum názorov zamestnancov

Home Služby Prieskum názorov zamestnancov

Poskytujeme pre Vás na mieru navrhnuté anonymné prieskumy spokojnosti, angažovanosti, názorov, postojov alebo motivácie Vašich zamestnancov.

Na základe dôkladnej komunikácie s manažmentom a určenia prioritných tém prieskumu navrhneme a zrealizujeme užívateľsky prívetívý spôsob online dotazníkového prieskumu a následné kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie s odporúčaním ďalších krokov.

Andrea Vančíková

Human Capital Services Director, andrea.vancikova@sk.gt.com

X