Projektový menežment

Home Služby Projektový menežment

Pomôžeme Vám s komplexným riadením implementácie vašich projektov počnúc prípravou harmonogramu projektu, nastavením aktivít a míľnikov projektu ako aj ukazovateľov výkonnosti projektu, cez kontrolu plnenia jednotlivých aktivít a míľnikov projektu, prípravu pravidelných reportov plnenia projektu a riadenie rizík až po ukončenie a vyhodnotenie projektu.

Andrej Číž

Manager, andrej.ciz@sk.gt.com

X