Stanovenie ratingu spoločnosti

Home Služby Stanovenie ratingu spoločnosti

Vypracujeme nezávislé hodnotenie kreditného rizika podnikatelského subjektu, stanovíme mieru kolateralizácie podľa oznámenia EK 2008/c 14/02.

Takého hodnotenie potrebuje subjekt, ktorý získavajú úrokovo zvýhodnené pôžičky od štátnych orgánov pre účely kontroly štátnej pomoci zo strany EÚ.

Peter Vaško

Manager, peter.vasko@sk.gt.com

X