Štúdia realizovateľnosti

Home Služby Štúdia realizovateľnosti

Vypracujeme pre Vás štúdiu realizovateľnosti investičného projektu, ktorá bude obsahovať analýzu súčasného stavu, popis možných variantov technického riešenia a Cost-Benefit analýzu. Súčasťou štúdie môže byť aj posúdenie EIA.

Štúdia realizovateľnosti je základnou súčasťou prípravy nielen verejných, ale aj súkromných investícií, ktoré svojou povahou obsahujú buď komplikované riešenie, alebo majú veľký dopad na okolie.

Pre účely špecialiovaných technických posudkov spolupracujeme s kvalifikovanými odborníkmi v danej oblasti.

Peter Vaško

Manager, peter.vasko@sk.gt.com

X